Zapytanie ofertowe

Aktualności

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup: wózka widłowego w związku z realizowaną przez Pryl Wiesław Zakład Produkcyjno – Usługowy operacją inwestycyjną w ramach Działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 2 ustawy o rozwoju lokalnym, z wyłączeniem projektów grantowych, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rozwoju lokalnym, w ramach celu „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury” obejmującej „Podejmowanie, wykonywanie lub rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury”.

 

Pełna treść zapytania do pobrania – pobierz plik

Czytaj dalej

Written by:

Comments (0) 31 stycznia 2020 /